Home

Administraties

Administraties

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Financiële rapportages

Financiële rapportages

Belastingaangiften

Belastingaangiften

Jaarrekeningen

Jaarrekening en

Contact

Contact

HS-Administratiekantoor:

          voor een beter inzicht in uw boekhouding

Verwerking administratie

Voor de samenstelling van uw BTW-aangifte kunnen wij periodiek

uw administratie verwerken: alle financiële gegevens worden dan

in de computer vastgelegd. Meestal gebeurt dit per maand of per

kwartaal, afhankelijk van de termijn van uw BTW-aangifte.

Bij de verwerking worden bankafschriften, facturen en kasbonnen

geboekt. Indien aanwezig worden ook gegevens m.b.t. salarissen,

afschrijvingen en voorraden verwerkt. Voor de samenstelling van

de jaarrekening en eventuele rapportages zijn deze gegevens

namelijk noodzakelijk.

Tevens kunt u elke gewenste informatie krijgen, bijvoorbeeld de

openstaande posten van uw klanten.

U kunt voor de wijze van aanlevering van uw administratie een

checklist opvragen: checklist BTW

HS-Administratiekantoor | administratiekantoor te Assen |