Home

Administraties

Administrati es

Salarisadministratie

Salarisadministrat ie

Financiële rapportages

Financiële rapportages

Belastingaangiften

Belastingaangift en

Jaarrekeningen

Jaarrekening en

Contact

Contact

HS-Administratiekantoor:

          voor een beter inzicht in uw boekhouding

Salarisadministratie

De salarisadministratie van uw personeel kunt u bij ons uitbesteden.

Elke maand worden per e-mail eventuele mutaties opgevraagd, b.v.

in- en uitdiensttreding van personeel. Verder ontvangt u elke maand

de loonstroken en informatie over de verschuldigde loonheffing. De

aangifte loonheffing dienen wij elke maand elektronisch voor u in.

Indien gewenst ontvangt u ook een betaaloverzicht van de netto

lonen, de journaalposten of de kosten per werknemer.

Voor vragen of advies op het gebied van de loonadministratie kunt u

ook bij ons terecht. Enkele voorbeelden: auto van de zaak, sociale

lasten, reiskosten, onkostenvergoedingen, zorgverzekeringswet,

afdrachtverminderingen, vakantiegeld, stagiairs, werkgeverslasten,

eerstedagsmelding.

HS-Administratiekantoor| administratiekantoor te Assen |