Home

Administraties

Administraties

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Financiële rapportages

Financiële rapportages

Belastingaangiften

Belastingaangiften

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Contact

Contact

HS-Administratiekantoor:

          voor een beter inzicht in uw boekhouding

Financiële rapportages

Ons advies is om per kwartaal of halfjaar een financiële rapportage

(een verlies- en winstrekening) op te laten maken. U komt dan aan

het einde van het jaar niet voor verrassingen te staan. Een balans

is uiteraard ook mogelijk (overzicht van bezittingen/vorderingen en

eigen vermogen/schulden).

In de financiële rapportages worden naast de presentatie van de

cijfers grafieken toegepast. Ontwikkelingen in resultaat, omzet en

kosten worden visueel zichtbaar gemaakt waardoor u beter inzicht

in uw boekhouding krijgt. De controle over uw onderneming wordt

hierdoor vergroot.

In de grafieken ziet u de omzet (per soort), de verschillende kosten

en het totale resultaat. De kosten kunnen onderverdeeld worden in

personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene

kosten en afschrijvingen.

HS-Administratiekantoor | administratiekantoor te Assen |