Home

Administraties

Administraties

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Financiële rapportages

Financiële rapportages

Belastingaangiften

Belastingaangiften

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Contact

Contact

HS-Administratiekantoor:

          voor een beter inzicht in uw boekhouding

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen bestaan uit de verlies- en winstrekening, de balans

en een toelichting op beiden. Op de verlies- en winstrekening staan

de omzet, kosten en resultaat vermeld en op de balans staan de

activa (bezittingen en vorderingen) en de passiva (eigen vermogen

en schulden) vermeld per 31 december.

Indien u een eenmanszaak of vof heeft, dan dient het resultaat van

de verlies- en winstrekening in de aangifte inkomstenbelasting te

worden opgegeven. Bij een BV is het resultaat de basis voor de

aangifte vennootschapsbelasting. Voor een BV verzorgen wij ook

de deponering van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

U kunt vrijblijvend een checklist voor de jaarrekening aanvragen.

Hierin staan de gegevens die nodig zijn om de jaarrekening samen

te stellen.

Naast alle cijfers worden in de jaarrekening grafieken toegepast. U

kunt dan resultaat, omzet en kosten over enkele jaren gemakkelijk

vergelijken. Ontwikkelingen worden op deze manier beter zichtbaar

waardoor u ook weer beter inzicht in uw onderneming krijgt.

HS- Administratiekantoor | administratiekantoor te Assen |